pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Co, gdzie, kiedy?

  • 14 września 2018
  • wyświetleń: 452

W Pawłowicach uczniowie wybiorą Młodzieżową Radę Gminy

Młodzież szkolna z gminy Pawłowice, oprócz zaangażowania w życie szkół, aktywnie uczestniczy również w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa, a od kilku lat z powodzeniem bierze udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Z jej inicjatywy, Rada Gminy Pawłowice powołała Młodzieżową Radę Gminy Pawłowice (MRG) i nadała jej statut określający kompetencje, organizację wewnętrzną oraz ordynację wyborczą.

24 września we wszystkich szkołach na terenie gminy Pawłowice odbędą się wybory 15-osobowego składu Młodzieżowej Rady Gminy Pawłowice. Kandydatem do MRG może zostać każdy uczeń, który jest mieszkańcem gminy Pawłowice i uczęszcza do co najmniej VII klasy szkoły podstawowej na terenie gminy lub poza gminą. W tym drugim wypadku uczeń potrzebuje zgodę dyrektora wybranej szkoły z gminy Pawłowice na wpisanie na listę uprawnionych do głosowania i prowadzenie kampanii wyborczej na jej terenie.

Kandydat na członka Młodzieżowej Rady musi zgłosić się do Gminnej Komisji Wyborczej MRG z wymaganymi dokumentami:
  • zgodą na kandydowanie ze wskazaniem okręgu wyborczego, w którym chce kandydować (wybrana szkoła)
  • uzasadnienie kandydowania,
  • informację, do której szkoły uczęszcza,
  • listę (listy) poparcia zawierającą podpisy co najmniej 20 uczniów uczęszczających do szkoły, w której kandydat kandyduje.


Uczniowie danej szkoły są wpisywani na listę uprawnionych do głosowania przez szkolne komisje wyborcze, zaś uczniowie ze szkół spoza terenu gminy wpisanie na listę głosujących zgłaszają dyrektorowi wybranej szkoły z terenu gminy Pawłowice.

Wszelkie informacje na temat wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Pawłowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Pawłowice tel. (32) 475-63-00.

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.